Arvomme

Meiltä on kysytty tarkennusta väitteeseemme, että olemme "poliittisesti sitoutumattomia ja kantaaottamattomia". Tällä hetkellähän tuotelistalta pärähtää silmille pelkkää lahtariglooriaa. Tilanne muuttuu lähitulevaisuudessa, kunhan saamme valikoimaamme laajennettua, mutta jostain on aloitettava. Allekirjoittanut on itsekin nähnyt ihan riittävästi verkkokauppoja, joissa mainostetaan "eiku ihan historiaa me vaan", mutta joissa katalogi on jännästi pelkkää hakaristiä ja totenkopfia, joten ymmärrämme oikein hyvin kysymyksen aiheellisuuden.

Kieltäydymme ottamasta mitään kantaa puoluepolitiikkaan tai mihinkään yksittäiseen poliittiseen kysymykseen. Niistä saamme kyllä tapella riittävästi keskenämme. Edustamme laajaa skaalaa vasemmalta oikealle, eikä meillä siis ole yhtenäistä linjaa. Muutamasta perusasiasta olemme kuitenkin vahvasti samaa mieltä, ja näille asioille arvomme ja toimintamme perustuvat.

Demokratia

Demokratia on selkeästi vähiten huono hallintomuoto, ja pohjoismainen edustuksellinen monipuoluejärjestelmä on osoittanut ylivoimaisuutensa maailman mittakaavassa. Tämä on itse asiassa väistämätöntä, koska mitä suuremmalle väestönosalle valta jakautuu, sitä varmemmin tehdyt päätökset ovat maltillisia ja täysijärkisiä. Samaan aikaan pohjoismainen hyvinvointivaltio auttaa siinä, että kansalaiset voivat saada materiaaliset ja henkiset resurssit valtansa huolelliseen käyttöön. Virheitä sattuu, eikä mikään järjestelmä ole täydellinen, mutta virheiden riski kasvaa päättäjien määrän pienentyessä.

Sen lisäksi, että demokratia on ihmisoikeuskysymys ja kaikkein turvallisin hallintomuoto, se on myös objektiivisilla mittareilla paras. Mikään muu järjestelmä ei tähän mennessä ole kyennyt tuottamaan samaa vaurauden ja vapauden yhdistelmää pitkällä aikavälillä, ja pohjoismaat ovat säännöllisesti kärjen tuntumassa kaikissa kansainvälisissä elämänlaatua mittaavissa tutkimuksissa. Tästä syystä suomalaista demokratiaa on puolustettava riippumatta siitä, mitä mieltä sattuu olemaan kulloisestakin hallituksesta ja sen ajamasta politiikasta.

Itsenäisyys

Suomalaisen demokratian välttämättömänä peruskivenä on Suomen itsenäisyys. Kun päätökset ovat omiamme, myös virheiden ja ongelmien korjaaminen on oma päätöksemme. Huonotkin omat päätökset ovat parempia kuin se, että vieras valta käyttäisi Suomea omien yhteiskuntapoliittisten teorioidensa koelaboratoriona.

Suomen valtion tehtävä ja olemassaolon peruste on toimia kansalaistensa edunvalvojana, ja mielestämme nykymuotoinen itsenäinen Suomi epätäydellisyyksistään huolimatta pystyy takaamaan asukkaidensa ihmis- ja kansalaisoikeudet sekä hyvinvoinnin paremmin kuin muut mahdolliset vaihtoehdot. Niinpä, kuten edellisessä kohdassa, Suomen itsenäisyyttä on puolustettava riippumatta siitä, mitä mieltä sattuu olemaan kulloisestakin hallituksesta ja sen ajamasta politiikasta.

Läntinen yhteistyö (EU ja NATO)

Yllä mainitut ovat kuin suoraan EU:n ja NATO:n vastustajien käsikirjasta, mutta se ei ole tarkoituksemme. Suomen kulttuurinen, poliittinen, taloudellinen ja filosofinen viiteryhmä on länsimaat, joten sekä EU että NATO ovat Suomelle sopivia ja luontevia kumppaneita. Suomella on sotien jälkeen ollut Neuvostoliiton ja sittemmin Venäjän kanssa ääneenlausumaton yhteisymmärrys: "emme halua osallistua suurvaltojen rähinöihin, joten pysymme puolueettomina, jos meitä ei pakoteta valitsemaan puolta. Jos meidät pakotetaan, valitsemme lännen kaikissa tilanteissa."

Viimeisen vuoden aikana Venäjä on valitettavasti omalla aggressiivisuudellaan ja ennen kaikkea epärehellisyydellään pakottanut Suomen tekemään valintoja, ja läntinen yhteistyö on tärkeämpää kuin koskaan koko sotienjälkeisenä aikana, niin taloudellisesti, poliittisesti kuin sotilaallisestikin.

NATO:on liittymisen aika on juuri nyt. Aiemmin sille ei ollut tarvetta eikä kannatusta, myöhemmin sille ei ehkä tule tilaisuutta. EU:sta eroaminen ei ole enää realistista, jos on koskaan ollutkaan. Suomen on annettava selkeä signaali länteen kuulumisesta.

Ukraina

Yrityksemme on meille sivutoiminen hyväntekeväisyysprojekti. Ymmärrämme, että kaikki Venäjän lausutut ja lausumattomat syyt hyökkäykselle Ukrainaan ovat joko tyhjästä keksittyjä, tai sellaisenaan tai pienellä hienosäädöllä sovellettavissa Suomeen. Lisäksi jopa Suomessa usein kuullut mielipiteet siitä, kuinka "tämä ei koske meitä, meidän pitäisi vain keskittyä pitämään hyvät suhteet kaikkiin, ja sitä paitsi onhan Ukraina ennenkin kuulunut Venäjälle" uppoaisi tiettyihin kansanosiin täysin identtisesti monissa muissa maissa, joilta me toivoisimme apua, jos Ukrainan tilalle vaihdettaisiin Suomi.

Suomella on Venäjän kanssa pitkä ja traumaattinen historia, jonka me kaikki toivoisimme olevan ollutta ja mennyttä, että voisimme katsoa tulevaisuuteen ystävinä. Välillä on näyttänyt hyvältäkin, eikä Venäjän taholta ole kohdistunut uhkaa Suomea kohtaan pitkään aikaan. Valitettavasti kaikki se on kuitenkin vain Venäjän hyväntahtoisuuden varassa, eikä siitä hyväntahtoisuudesta ole viime aikoina ollut vakuuttavaa näyttöä. Siksi tarvitsemme vahvat puolustusvoimat, vahvoja ystäviä ja vapaan Ukrainan, ja siksi Ukrainan sota on meidänkin sotamme.

Historia

Historia ei ole eikä voi olla neutraalia. Merkittävillä tapahtumilla on aina merkittäviä vaikutuksia ihmisten elämiin, ja ne vahingoittavat ja hyödyttävät eri ihmisiä eri tavoilla. Myös sodan tarkastelu neutraalisti on ei vain vaikeaa, vaan jossain määrin moraalitontakin – usein toinen osapuoli on enemmän tai vähemmän uhrin asemassa, jolloin sille tehdään vääryyttä käsittelemällä sitä vain "toisena osapuolena". Tästä syystä myymämme historiaan viittaavat tuotteetkaan eivät voi olla neutraaleja.

Nähdäksemme terve kansallinen identiteetti vaatii oman historian tuntemista ja ymmärtämistä, mutta ennen kaikkea hyväksymistä. Suomen sotahistoriassa on kunniakkaita hetkiä, mutta myös vaiettuja vaiheita ja kipupisteitä. Pyrimme kompensoimaan tuotteidemme arvolatautuneisuutta ensinnäkin taustoittamalla tuotteidemme historiaa sivuillamme, että ihmiset voivat suhtautua niihin objektiivisesti hyvässä ja pahassa, ja toisekseen ottamalla valikoimassamme eri osapuolet mahdollisuuksien mukaan huomioon. No, totenkopfinne ja sirppivasaranne joudutte valitettavasti etsimään muualta.